přednáška : Léčivý a transformační potenciál bosenských pyramid


Milí přátelé, přijďte si poslechnout velmi zajímavé vyprávění Radky a Tarana z poslední návštěvy bosenských pyramid v srpnu 2017 s promítáním a ukázkou z cesty.

V roce 2005 byly v Bosně doktorem Semirem Osmanagičem objeveny pyramidy, jedná se o zatím největší objevené na světě.

Dnes již existuje mnoho důkazných materiálů o jejich pravosti, ale vzhledem k jejich obrovskému stáří netušíme, kdo mohli být jejich tak vysoce technicky spirituálně vyvinutí stavitelé.

Nejpozoruhodnější je ale fakt, že se tam dějí velmi zajímavé věci.

My jsme měli již několikrát možnost zažít jejich intenzivní léčivý a transformační potenciál a každá z těchto expedic velmi obohatila a změnila náš život.

Velký energetický potenciál silových míst pyramid silně umocňuje naší transformaci a podporuje léčení na všech úrovních.

V podzemních tunelech se mimo jiné nachází léčivé energetické frekvence a mnohonásobné množství negativních iontů než v nejčistším jehličnatém lese. Lidé se zdravotními problémy vypovídají o zásadním zlepšení zdravotního stavu nebo celkovém vyléčení a to i u těžkých diagnóz, jako je cukrovka, parkinsonova nemoc nebo astma.

Pro fyzicky zdravého člověka přináší pobyt v tunelech stavy rozšířeného vědomí, hlubší spirituální napojení a zvětšení a pročištění energetického pole.

Díky meditacím zde jsme získali hlubší vhled a spojení s intuicí a prožívali jsme hluboký vnitřní mír, který přetrvával i měsíce po návratu domů.

Protože se oba mimo jiné zabýváme šamanskými technikami, které jsme se učili od indiánů, přišla nám inspirace jak pomocí jednoduchých rituálů a praktik prováděných na těchto silových místech jejich působení ještě umocnit. V současné době na tomto základě organizujeme na bosenských pyramidách programy pro skupiny.

Těšíme se na Vás.

Taran a Radka

Další cesta do Bosny se připravuje 24. - 29.10.2017

odkaz:

http://www.mistasily.cz/expedice/lecivy-pobyt-s-ritualy-na-bosenskych-pyramidach-oslava-podzimni-rovnodennosti/


Zavřít