Reconnection


The Reconnection (Znovu-napojení) je evoluční proces, který nás vrací do stavu přirozené harmonie, zdraví a rovnováhy ve všech oblastech. Mnoho lidí zažije po Reconnection trvalé změny na mnoha úrovních.

Reconnection je spojení s frekvencemi, které jsou zde v prostoru stále. Naladit se na ně může v podstatě každý. Jakmile naše tělo tyto frekvence cítí, vzpomene si na to, že tuto úroveň harmonie a zdraví zná a začne se do tohoto stavu přirozené harmonie vracet.

U někoho se to projeví tím, že se vyléčí z problémů na fyzické úrovni, u někoho tak, že si dá dohromady po letech vztahy s rodiči, někdo začne dělat práci, kterou vlastně vždy chtěl dělat, někdo se celkově zklidní a prohloubí své vnímání ve všech oblastech, a to mu způsobí změny v celém jeho životě. The Reconnection je o návratu k sobě. Pro každého je tento proces jiný a individuální.

Při The Reconnection dochází k propojení energetických drah v našem těle s energetickými dráhami, které jsou v prostoru kolem nás. Tím dojde k znovu napojení a k celistvosti. Reconnection má dopad na fyzickou, psychickou, mentální, emocionální i duchovní rovinu.

Je vědeckými měřeními prokázaná změna ve struktuře naší DNA a buněk našeho těla. Při měření v laboratořích bylo zjištěno, že během působení rekonektivních frekvencí na tělo proudí do našeho těla obrovské množství fyzického světla, širokého spektra energie a informací v harmonické podobě.

1/ Reconnection zpomaluje i zastavuje proces stárnutí našeho fyzického těla.

2/ Lidé se výrazně zklidní a přeorganizují svůj život směrem k harmonii.

3/ Lidé bývají více spokojení a efektivní.

4/ Obecně lidé po The Reconnection mívají lepší vztahy se svými blízkými i lidmi ve svém okolí.

5/ The Reconnection snižuje hladinu vnitřního stresu, vrací organismu rovnováhu a zdraví a navyšuje energii v našem těle.

Po The Reconnection jsme trvale a celistvě napojení. Dochází k harmonizaci všech aspektů v našem životě. Ale to je spojeno i s rozpadem některých starých věcí a vzorců v našem životě. Dochází k vymazání nefunkčních vzorců v našem energo-informačním systému a vyléčení na všech úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní. Mnoho lidí zažije razantní změny ve svém životě, směrem k harmonizaci a navýšení vědomí. Lidé to často popisují jako nárust životní energie, vnitřní jistoty a jasného intuitivního směrování k věcem, které vždycky v podstatě chtěli dělat.

Reconnection je i z pohledu zážitku během těch 2 dnů, kdy se provádí,velmi zajímavý a každý si ho prožije individuálně. To důležité je, ale to, co se děje potom.

Celý proces se dělá ve 2 dnech. Jeden den je to cca 30 - 40 minut a druhý den cca 45 minut. Musí být dokončen v rozsahu 3 nocí.

Je zde důležitá i cena. Cena obsahuje frekvenci 333, což je v součtu číslo 9 a to je číslice, která znamená ukončený proces. V naší zemi je to přepočet z 333 USD, což je cca 7 000,- Kč. Tato cena musí být zaplacena, aby byla dodržena výměna hodnot (Fair Money Exchange) a aby proces zobrazoval harmonii i v této oblasti.

Více se o Reconnection můžete dočíst v knize "Reconnection: Uzdravte druhé, uzdravte sebe" od Dr. Erica Pearla. Pokud jste knihu nečetli, můžete si ji u mě koupit za 270,- Kč a pokud jste ji četli a byli nadšeni, máte možnost si vše vyzkoušet na vlastní kůži. Další bližší informace k léčení získáte na mém telefonním čísle 604 402 699.

Co o Reconnection a Rekonektivním léčení říká Dr. Pearl:

Reconnection znamená trvale aktivovat energetické linie mezi svým tělem a okolním vesmírem a tím umožnit výměnu energie, světla a informací.

Původně byly meridiány (akupunkturní energické cesty) v našich tělech spojeny se souřadnicemi kolem celé planety, které se protínají ve známých silových místech jako je třeba Machu Picchu a Sedona. Tyto souřadnice pokračují i mimo planetu Zemi a spojují nás s celým Vesmírem.

Každé tělo má vlastní sestavu energických čar a bodů. Přestože jsou to již jen zbytky toho, co byly v dávné minulosti, stále nám slouží jako propojení s Vesmírem, slouží jako kanál pro komunikaci energií, světla a informací mezi velkým a malým, mikrokosmem a makrokosmem, mezi Vesmírem a lidmi.

Někdy v minulosti došlo k přerušení těchto čar a lidé ztratili propojení s Vesmírem, což nás zabrzdilo na původně rychlé cestě rozvoje.

The RECONNECTION / ZNOVUNAPOJENÍ/ nám odhalí "nové" neviditelné siločáry, které nás znovu napojí na silnější a rozvinutější úroveň, než kterou jsme kdy poznali. Tyto čáry jsou součástí nadčasového systému inteligence, systému paralelních dimenzí, který přitahuje základní energie pro revitalizující funkce lidského těla.

Díky Reconnection dochází k napojení na tyto nové siločáry a aktivaci, a tím je umožněna výměna světla a informací, znovupropojení DNA vláken a reintegrace "STRUN" (souběžné či paralelní pole existence).

Rekonektivní léčení je forma léčení, která je zde na planetě vůbec poprvé. Znovu nás spojuje s celým vesmírem, stejně jako nás znovu spojuje s celým naším bytím a s tím, kdo jsme. Předpokládá se, že je schopné nás napojit na vesmír a na naši nejhlubší podstatu nejen skrze nový komplex léčivých frekvencí, ale dost možná přes zcela nové pásmo.

Realita jeho existence se už jasně ukázala jak v praxi, tak i ve vědeckých laboratořích.

Reconnection je zárodečným procesem znovuspojení s vesmírem, což dovoluje Rekonektivnímu Léčení zaujmout své místo. Tato léčení a evoluční frekvence se skládají z nového pásma přinášeného skrze spektrum světla a informací. Je to skrze Reconnection, že jsme schopni komunikovat s těmito novými úrovněmi světla a informací, že jsme schopni se znovu spojit s vesmírem. Je to v každém z nás, záleží jen si to uvědomit.

Rekonektivní léčení - Reconnective Healing je celosvětově uznávaným směrem v rozvíjející se oblasti energetického léčení. Během letošního roku bylo podpořeno a potvrzeno mezinárodními vědeckými výzkumy, že Reconnective Healing má mnoho přínosů, podporuje pozitivní změny na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Tuto silnou formu léčení se může naučit kdokoli, bez ohledu na věk, zázemí, předchozí výuku nebo náboženskou orientaci.

Rekonektivní léčení představuje pro miliony lidí po celém světě návrat k optimálnímu stavu zdraví, rovnováhy a vitality ve všech oblastech života. Rekonektivní léčení vykazuje významné výsledky jak na úrovni zdravotní, tak i na úrovni osobního rozvoje člověka. Je podloženo vědeckým výzkumem lékařů, kvantových fyziků a univerzit po celém světě.

Je vědecky prokázáno, že Reconnective Healing:

- Restrukturalizuje poškozenou DNA

- Je více než dvakrát účinnější než metody fyzioterapie

- Podporuje špičkové sportovní výkony

Cena za Reconnection je stanovena na 8400.

Uvedená cena v sekci Semináře je orientační.

Rekonektivní léčení - 1 hod. 1000,- Kč


Zavřít