přednáška Tajemství Bosny a Hercegoviny


Zveme Vás na podvečerní setkání se Sumitem o tajemstvích Bosny a Hercegoviny.

Posvátná místa této země, zejména údolí bosenských pyramid, s kouzelnou panenskou přírodou a srdečnými obyvateli, představuje více než jen poznávání a relaxaci. Inspirace a možnosti léčení v této zemi, s potenciálem nalezení odpovědi na otázky ?kdo jsme a kam jdeme?, nás posouvají ke spokojenějšímu a plnohodnotnému životu.

Součástí setkání je promítání fotografií a videí z Bosny,

nabídka krystalů z pyramid, knih o pyramidách a Bosně, kožešin z bosenských ovcí ...

Bosenské pyramidy jsou největším a nejstarším komplexem pyramid na světě. Podle vědeckých měření zdejších frekvencí ultrazvuku a infrazvuku, jsou mnozí přesvědčeni, že se jedná o obrovský zdroj a zesilovač zemské energie


Zavřít