seminář : Moudrost Atlantidy


V zlatom veku Atlantídy dosahovala planéta najvyššiu duchovnú úroveň v celej svojej histórií.Vtedajší ľudia sa tešili obrovským nadprirodzeným darom a ich technické a duchovné schopnosti presahovali naše súčasné chápanie.

Tí, ktorí teraz žijeme na Zemi v hmotnom tele, takto sa naše duše vedome a dobrovoľne rozhodli. Prijali telo, aby dokončili projekt, ktorý sa nedokončil v Atlantíde.Preto sú nám vo veľkej miere sprístupňované múdrosti Atlanťanov, techniky, postupy spôsoby, aby nám pomohli pochopiť toto poslanie. Tieto informácie a meditácie nám ukážu ako sa rýchlo môžeme posunúť k Zlatému Veku a byť nápomocný sebe aj domovskej planéte ZEM.

Na tomto seminári si povieme ako žili a aké schopnosti ovládali obyvatelia Atlantídy. tieto informácie nám môžu pomôcť preto, lebo my teraz spejeme k takému Zlatému veku.V skriptách nájdete praktické návody a cvičenia, ako tieto múdrosti aplikovať v každodennom živote.

Cvičenia a meditácie:

1.Komunikácia so svojou bunkou.

2.Urýchlenie vzostupu našich štyroch energetických tiel

3.Spojenie s našim DNA

4.Meditácia s energiou Mahatma


Zavřít