RODÍ SE NOVÝ ČLOVĚK


Přátelé,

1. část Semináře RODÍ SE NOVÝ ČLOVĚK - od 17 do 20 h ve středu dne 3. dubna 2024 ( cena 550 Kč )

Aktuální téma pro všechny, kteří přicházejí intenzivními náročnými změnami ať už se týkají zdraví psychického a tělesného následně, vztahy partnerskými či naopak dlouhodobou samotou, opouštěním dosavadního zaměstnání, změnou trvalého bydliště a vůbec proměnou svého vnímání a uvědomování si všech souvislostí dějů na Zemi.

Seminář je obsazen, z hlediska větších prostorů i mých možností zvládnout témata s několika zájemci navíc je tento v Oáze Poznání Helenky Čapkové rozšířen o celkový počet.

Pokud jste osloveni, nahlaste se u mě nebo u Renáty Roweny Gříbkové telefonicky na 777 312 137 mob.

2. část Semináře RODÍ SE NOVÝ ČLOVĚK od 17 do 20 h ve středu 7. května 2024 ( cena 550 Kč )

3. část Semináře RODÍ SE NOVÝ ČLOVĚK od 17 do 20 h ve středu 4. června 2024 ( cena 550 Kč )


Zavřít